AIRGEADAIS

AIRGEADAIS

Foirmeacha Íocaíochta

Airgead tirim 1
Seiceáil 2
seic uimhir uimhir cuntais b
Cárta creidmheasa 3
uimhir chárta creidmheasa
Ordú airgid 4
Seiceáil an lucht siúil 5

Billí Teaghlaigh

Cíos 6
Íocaíocht morgáiste 7
Bille leictreachais 8
Bille teileafóin 9
Bille gáis 10
Bille ola bille / téimh 11
Bille uisce 12
Bille teilifíse 13 cábla
Íocaíocht carr 14
Bille cárta creidmheasa 15

Airgeadas Teaghlaigh

16 cothromaíocht an seicleabhar
17 seic a scríobh
Banc 18 ar líne
Seicliosta 19
Seiceáil an clár 20
Ráiteas míosúil 21

Ag baint úsáide as Meaisín ATM

Cuir 22 an cárta ATM
23 cuir isteach do uimhir PIN / uimhir aitheantais phearsanta
24 idirbheart a roghnú
Déanann 25 éarlais
26 a tharraingt siar / airgead tirim a fháil
Cistí aistrithe 27
28 do chárta a bhaint
Glac 29 duillín / admháil do idirbheart